Club Visioning hjälper Rotaryklubben att forma och utveckla sin framtid

VAD ÄR ”CLUB VISIONING”?

  • En metod för hur medlemmarna vill att deras Rotaryklubb ska se ut om 3 år.
  • Ett sätt att få till samsyn kring vad man vill göra i klubben.
  • En grund på vilken man kan bygga klubbens kort- och långsiktiga mål.

VARFÖR BEHÖVER VI ”CLUB VISIONING”?

Club Visioning (CV) hjälper Rotaryklubbar att utforma sin vision, aktiviteter och mål för den närmaste treårsperioden. Medlemmarna bestämmer sedan de åtgärder som krävs för att uppnå dessa mål. Vi följer naturligtvis Rotarys värderingar och “affärsområden”.

CV genomförs endast i en klubb. Man kan inte bunta ihop flera klubbar samtidigt.

Visionen utformas och godtas av klubbens medlemmar. Visionen bidrar till att säkerställa samstämmighet, kontinuitet och stringens i klubbens ledarskap genom att dra upp riktlinjerna för klubbens framtida utveckling.

Club Visioning är en uppskattad övning där medlemmarna har kul! Engagemanget ökar och en välmående klubb utvecklar befintliga medlemmar och skapar nyfikenhet hos  potentiella medlemmar.

Club Visioning erbjuds f.n. i 7 av 10 distrikt i Sverige. Dessa är 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380 och 2390. Dessutom är ytterligare 2 distrikt på gång i Sverige. I Norge är Club Visioning aktivt i distrikt 2260.

Distrikten som har certifierade facilitatorer kan alltså vara med och informera och initiera CV i intresserade klubbar. Men det är klubbmedlemmarna som gör jobbet!

Önskar du mer information, välkommen att kontakta Nicke Salen, nicke@salens.se / 0708-148500.

Lyssna gärna på Club Visionings grundare Steve Wilcox där han beskriver vad programmet går ut på:

rotary-vision-2-av-18

Steve Wilcox

Club Visioning är mycket uppskattat i klubbarna i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Storbritannien. I Sverige och Norge är vi nu pionjärer som de första icke engelskspråkiga länderna.