Club Visioning introducerat i svenska och norska Rotaryklubbar

Club Visioning introducerat i svenska och norska Rotaryklubbar

VAD ÄR ”CLUB VISIONING”?

  • En metod för hur vi vill att vår Rotaryklubb ska se ut om 3 år.
  • Ett sätt att få till samsyn kring vad vi vill göra.
  • En grund på vilken man kan bygga klubbens kort- och långsiktiga mål.

VARFÖR BEHÖVER VI ”CLUB VISIONING”?

Club Visioning hjälper din Rotaryklubb att utforma sin vision och mål för den närmaste treårsperioden. Ni bestämmer sedan de åtgärder som krävs för att uppnå dessa mål.
(Vi följer naturligtvis Rotarys värderingar och “affärsområden”.)

Visionen utformas och godtas av klubbens medlemmar. Visionen bidrar till att säkerställa samstämmighet, kontinuitet och stringens i klubbens ledarskap genom att dra upp riktlinjerna för klubbens framtida utveckling.

Club Visioning är en uppskattad övning där medlemmarna har kul! Engagemanget ökar och en välmående klubb utvecklar befintliga medlemmar och skapar nyfikenhet hos potentiella medlemmar.

Club Visioning erbjuds f.n. i 6 av 10 distrikt i Sverige. Dessa är 2320, 2330, 2340, 2350, 2360 och 2380. I Norge finns Club Visioning introducerat i distrikt 2260.

 

 

Lyssna gärna på Club Visionings grundare Steve Wilcox där han beskriver vad programmet går ut på:

 

rotary-vision-2-av-18

Steve Wilcox

Club Visioning är mycket uppskattat i klubbarna i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Storbritannien. I Sverige och Norge är vi nu pionjärer som de första icke engelskspråkiga länderna.